Att göra den här boken är ett stort nöje för mig

Holger Wästlund

Det ger mig anledning att minnas en händelserik och spännande tid. Jag bläddrar i gamla almanackor och anteckningar. Parallellt med att gamla minnen vaknat till liv tecknar jag ner de olika historierna och publicerar många av dem på min Facebooksida och i olika Facebookgrupper. Det ger mig värdefull och underhållande feedback. En del historier har väcker stort intresse och en del mindre. Det ger mig underlag till att gallra och stryka.

Jag vill passa på att tacka alla artister och andra spännande människor som korsat min bana och med stor fantasi och kreativitet gjort mitt liv både innehållsrikt och varierande. Jag känner både tacksamhet och respekt för så många.

Vidare är det min förhoppning att många av de historier som du kommer kunna läsa i denna bok väcker egna minnen hos dig av typ: ”Ja, visst ja, det var när jag såg den artisten uppträda som…” Om du upplever att bokens väcker minnen på det sättet rekommenderar jag att du går vidare och letar upp en eller flera av de källor som du kommer hitta i bokens källförteckning längre bak i boken. De flesta av källorna är biografier skrivna av olika artister. Jag lovar att du i dessa kommer hitta mycket som är underhållande och värdefullt.

På detta sätt hoppas jag att denna bok kommer få ett mer långsiktigt värde. Det skulle i så fall glädja mig mycket.

Jag önskar dig en spännande fortsättning även efter att du läst boken!
På de ställen där jag lånar historier som skrivits ner av andra försöker jag ange källan. Du hittar på denna webbsida små hakparanteser på flera ställen med en siffra som hänvisar till källan. På det sättet motsvarar de siffror du hittar följande källhänvisningar.

Källförteckning

2 ”Charlie Norman 60 år som artist – 1997-03-31”, (Video på Youtube).

8 ”Följ mej bakåt vägen – Povel Ramels livstycken del 1” av Povel Ramel (Bok) 1992.

10 ”Gröna Lund Stora scenen kl. 20.00, från Evert till Miles” av Ove Hahn (Bok) 1994.

16 ”Musikant med brutet gehör” av Charlie Norman (Bok) 1980.

17 ”Myggans nöjeslexikon, ett uppslagsverk om underhållning delarna 1-14” av Uno Ericson (Bok) 1980-1993.

28 Povelramelsällskapet https://www.povelramelsallskapet.se/ (webbsida)

29 Wikipedia Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige (webbsida)